Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kovinoplastika Benda d.o.o.: Za vsako zrno granulata vemo, v kateri izdelek smo ga vgradili

V podjetju Kovinoplastika Benda so uvedli napreden sistem sledenja in spremljanja blaga v skladišču ter proizvodnji, za katerega so prepričani, da je njihova najboljša naložba.

Kovinoplastika Benda je družinsko podjetje s 40-letno tradicijo. V podjetju, ki zaposluje okoli 130 zaposlenih, so se specializirali za brizganje in sestavo izdelkov ter komponent izdelkov s področja malih oziroma lahkih gospodinjskih aparatov. Njihov največji kupec je družba BSH, so tudi njen sistemski dobavitelj, saj v Kovinoplastiki Benda poskrbijo za popoln razvoj tehnologije za izdelavo posameznega izdelka. Podjetje, ki ga odlikuje filozofija poslovanja brez napak, je v lanskem letu temeljito prenovilo skladiščni in proizvodni informacijski sistem in doseglo novo dimenzijo poslovanja.

Skladiščni sistem brez (ustreznih) podatkov je bos

V podjetju Kovinoplastika Benda so se v preteklosti soočali z izzivi natančnost vodenja zalog, starostjo sarže in spremljanja lokacij materialov ali drugih izdelkov. »Imeli smo skladiščni sistem, a ni imel dovolj podatkov in funkcionalnosti. Vseeno smo bili na nekaterih področjih bosi,« se spominja Miloš Todorovič, vodja proizvodnje v podjetju Kovinoplastika Benda.

Takšno stanje je posebej ob velikih naročilih vodilo do napak. »Večkrat smo ustavljali proizvodnjo, saj je sistem kazal neko stanje, ki ni držalo v praksi. To je vodilo do manjše produktivnosti zaposlenih in v nepotrebno kupovanje dodatnih količin materiala,« je spomine strnil Todorovič.

Zahteve glede novega skladiščnega sistema so bile zato jasne – podjetje je želelo pridobiti preglednost nad skladiščnim poslovanjem, točnost podatkov in sledljivost vsakemu izdelku ter materialu. V podjetju so zato preverili ponudbo na trgu in se odločili za preizkus rešitve Trace.WMS, ki jo nudi podjetje Kvint d.o.o.. Ker niso želeli kupiti »še enega« mačka v žaklju, so se najprej odločili za temeljit preizkus rešitve. Postavili so testni poligon v skladišču in tri mesece skrbno preverjali delovanje sistema in njegovo integracijo z ostalimi poslovnimi rešitvami.

Nato je sledila implementacija skladiščnega sistema v dejansko okolje in njegova povezava z ostalimi programskimi rešitvami na ravni podjetja. Rešitev Trace.WMS so v podjetju uvajali področno, pri čemer je posamezno področje tudi na račun prenove in optimizacije poslovnih procesov zahtevalo med 4 in 6 tednov. »Celotna implementacija naprednega sistema v skladišču in proizvodnji je zahtevala slabo leto dni, a to vključuje čas od ideje do produkcijske rešitve,« pravi Todorovič.

Rast prihrankov in zadovoljstva na vseh področjih

Trace.WMS je poskrbel za znatne prihranke v podjetju in dvig produktivnosti zaposlenih v skladišču. V podjetju Kovinoplastika Benda ocenjujejo, da je napredna skladiščna rešitev, ki je tesno povezana s proizvodnjo, prinesla med 15 in 25 odstotkov višji izkoristek delavcev v skladišču. Tam je sedaj manj zaposlenih, a so ti bolj zadovoljni, saj so manj obremenjeni kot v preteklosti. Močno izboljšano zadovoljstvo zaposlenih gre na račun tega, da ni več praznih hodov in premikov, prav tako ni izgub časa z iskanjem materialov ali blaga, ki jih/ga (več) ni. Materiali ali izdelki so točno tam, kjer sistem pravi, da so, zaposleni ne izgubljajo več časa z razmišljanjem in iskanjem manjkajočega blaga. Trace.WMS je podjetju omogočil vpeljavo modela kaotičnega skladiščenja.

»S Trace.WMS smo prihranili ogromno denarja, saj po njegovi zaslugi ni več izgub materiala, ni več mankov pri inventurah in izgub v proizvodnji. Naložba se nam je ekspresno poplačala,« nam je zaupal direktor podjetja Aleš Benda. Tudi inventura je v podjetju opravljena bistveno hitreje kot v preteklosti.

Absolutno zagotavljanje sledljivosti

Po uvedbi sistema Trace.WMS je delo skladiščnega osebja bolj pregledno – natančno se ve, kje je kaj, koliko je staro in od kje izvira. V nadaljevanju so v podjetju Trace Solutions razširili še v proizvodnjo z rešitvijo Trace.MES, kjer zagotavlja absolutno sledljivost izdelkov, saj upravlja celotno oskrbno verigo od vhoda do izhoda blaga ter obvladuje proizvodne procese. Omenjen sistem skrbi tudi za označevanje materiala in prevzem materiala na vhodno skladišče v različnih embalirnih enotah ter upravljanje interne logistike pri dostavi materialov na delovna mesta, obdelovancev med delovnimi centri in gotovih izdelkov v skladišča. Sistem obvlada tudi dobavo in prilagojeno označevanje izdelkov z etiketami, kot jih zahtevajo kupci.

»Sledenje sprememb na proizvodih je izjemnega pomena, ne le za primere morebitnega odpravljanja napak ali uvajanja konstrukcijskih sprememb, temveč tudi širše. Po zaslugi Trace Solutions za vsako zrno granulata vemo, v kateri izdelek smo ga vgradili in kam smo ga poslali,« slikovito pojasni Todorovič.

Trace Solutions v podjetju Kovinoplastika Benda v povprečju dnevno zabeleži okoli 15.000 transakcij. Materialni tok v podjetju v visoki sezoni teče v režimu 24/7, saj je delo organizirano štiri izmensko »Če bi bila kakršnakoli težava v sistemu, bi jo takoj zaznali. Nam je namreč samoumevno, da sistem dela brezhibno,« je dodal Benda, ki nam je še pojasnil, da za vzdrževanje sistema, ki ima ključne komponente na lokaciji tudi podvojene, v celoti skrbi ponudnik.

Stopite v stik

Opekarniška cesta 5
2270 Ormož
Slovenija, EU

Telefon: +386 (0)2 741 17 61
E – pošta: info@trace.si